Ulga termomodernizacyjna od 2019 r.

Nowa ulga będzie umożliwiała nawet 53 tys. zł odliczenia.

Spodziewany efekt wprowadzenia dotacji, kredytów i ulg wspierających termomodernizację budownictwa to nie tylko poprawa jakości powietrza, lecz również pozytywny impuls dla funkcjonowania branży. Wsparcie oznacza dla inwestorów istotne narzędzia, umożliwiające im korzystanie z energooszczędnych wyrobów stolarki budowlanej. Jest to ważne szczególnie w świetle rosnących wymogów odnoście energooszczędności budownictwa, wynikających z PERSPEKTYWY 2021. Zwiększenie liczby inwestycji realizowanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków to również wzrost popytu na wysokiej jakości okna, drzwi oraz inne wyroby stolarki budowlanej, które zapewniają komfort termiczny i spełniają współczesne parametry w zakresie przenikalności cieplnej.

Od początku w projekt zaangażowane było Centrum Badan i Analiz Rynku ASM wraz z organizacjami i mediami branżowymi.  Zaczęło się od spotkania w grudniu 2016 r. z przedstawicielami stowarzyszeń branżowych. Centrum dało propozycję i opracowaną szczegółową analizę korzyści z wprowadzenia ulgi dla polskiej gospodarki, a podczas Forum Budownictwa na Budmie 2017 uroczyście przekazało raport Panu Ministrowi Adamczykowi.

Omówiono kondycję budowlanki podczas konferencji “Chcemy uczciwego budownictwa” i podpisano Deklarację poparcia i współpracy.

Wstecz

Współpraca Medialna